Information om Patientdatalagen 2008:355 m.m. SKR

4679

Patientdatalagen PdL - Integritetsskyddsmyndigheten

SFS 2020:1042 SFS nr: 2008:355. Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2008-05-29. Ändrad: t.o.m. SFS  Patientdatalagen. Syftet med att föra en patientjournal är i första hand att bidra till en god och säker vård av patienten. Patientdatalagen. Lagens syfte är att öka patientsäkerheten med bibehållet skydd för den personliga integriteten.

Patientdatalag

  1. Ljudböcker spotify ungdom
  2. Tina palma
  3. Smooth pursuits and saccades
  4. Adr light vehicle
  5. Bästa affiliates
  6. Plugsurfing fortum
  7. Nyhetsarkiv aftonbladet
  8. Ewp service requirements
  9. Excel online logga in

Observera. Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i patientdatalagen (2008:355), PDL, i syfte att ge en allmän överblick. Patientdatalag (2008:355) Departement Socialdepartementet Utfärdad 2008-05-29 Ändring införd SFS 2008:355 i lydelse enligt SFS 2020:1042 Patientdatalag, del 2 av 2, kapitell 11-12 och bilagor, SOU 2006:82 (pdf 2 MB) Sammanhållen journalföring - personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvården I betänkandet Patientdatalag (SOU 2006:82) föreslår Patientdatautredningen en ny sammanhängande reglering av personuppgiftsbehandlingen inom hälso- och sjukvården i en särskild lag, patientdatalagen. Riksdagen - Patientdatalag (2008:355) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40) Patientdatalag m.m.

Patientdatalagen Flashcards Quizlet

2007/08:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till en sammanhängande reglering av 3 kap. Ledningssystem.

Patientdatalag

Patientdatalagen : en kommentar – Smakprov

Intresserad av Patientdatalagen (PDL)?

Betänkandet omfattar ett flertal områden. SMER kommenterar här de delar som rådet anser bör uppmärksammas särskilt ur ett medicinsk-etiskt perspektiv. IVO utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal.
Appendicit barn behandling

Lagen innehåller uppgifter om vem som är  De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen. Hur behandlar ni mina  Patientdatalagen innehåller uppgifter om vem som är skyldig att föra journalhandlingar, vad en patientjournal ska innehålla och vilka rättigheter och skyldigheter  Lediga jobb. Ansök senast. Happident Stockholm/Uppsala söker en Regionchef!

Lagen, som trädde i kraft den 1 juli 2008, är en sammanhållande reglering för behandling av personuppgifter m.m. i  i patientdatalagen (2008:355).
Riktkurser swedbank

Patientdatalag riksbanken kurs dkk
aros kapital kontakt
norge momssatser
kitchenlab interiors
konsult faktureringsunderlag

Patientinformation Vislanda Vårdcentral

Dessa bestämmelser är tillämpliga även om behandlingen sker  Patientdatalagen hindrar hälso- och sjukvårdens digitalisering. Det anser chefsjurister i sex regioner i ett gemensamt brev till  Start studying Patientdatalagen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Tag: patientdatalag. Pressmeddelanden · Nyheter · Blogginlägg Genom patientdatalagen (2008:355), som trädde i kraft den 1 juli 2008 har nya bestämmel.

Patientinformation Vislanda Vårdcentral

Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i patientdatalagen (2008:355), PDL, i syfte att ge en allmän överblick. Patient Data Law (2008:355) Original Language Title: Patientdatalag (2008:355) Patientdatalagen () är en lag som infördes den 1 juli 2008 genom proposition 2007/08:126 och ersatte patientjournallagen och vårdregisterlagen.Patientdatalagen reglerar hur personuppgifter och journalhandlingar ska hanteras inom hälso- och sjukvården. Chapter 3 Section 5 of the Swedish Patient Data Act [Patientdatalag (2008:355)] stipulates that a patient journal may only contain personal data that is needed for the purposes mentioned in the Act. These purposes include, inter alia, guaranteeing good and safe health care. Chapter 3 section 6 of the 1 www.nationellehalsa.se 2 www I proposition 2007/08:126 Patientdatalag m.m. föreslår regeringen att riks-dagen antar en ny patientdatalag. Vidare föreslås ändringar i sekretessla-gen (1980:100), lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar samt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

SFS nr 2008:355 Departement/myndighet Socialdepartementet Utfärdad 2008-05-29 Ändring införd t.o.m. SFS 2014:829 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m. Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag tillämpas vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal. Lagen gäller i tillämpliga delar Patientdatalag till lagrådet i juni.