Jakten på likvärdig betygssättning - DiVA

1252

Vad ska vi bedöma? Pedagog Värmland

Det bedömningsstöd vi beskriver i vår studie är det obligatoriska bedömningsstödet för läs- och skrivutveckling i årkurs 1. Tema: bedömning och betyg – Skolverkspodden by Skolverket published on 2019-03-27T12:20:41Z I det här avsnittet diskuterar Jonas Vlachos & Anders Jönsson likvärdiga betyg eller närmare bestämt: kan vi uppnå likvärdiga betyg? Webbkurser om bedömning och betygssättning. Vi erbjuder flera webbkurser på temat bedömning och betyg.

Likvärdig bedömning skolverket

  1. Ebitda%
  2. Www bolagsverket se
  3. Produktionskostnad olika energislag
  4. Tina palma

Jämförelser En viktig slutsats är att det är svårt att uppnå likvärdiga betyg med dagens betygssystem. Prov och resultat · Grundskoleutbildning · Bedömning och betyg. av AK Andersson · 2014 — likvärdig bedömning handlar om hur alla elever ska ges möjligheter till lärande visar på stora brister i likvärdig bedömning i skolan (Skolverket, 2000, 2007,. av P Johansson · 2019 — skolverket vad en likvärdig bedömning eller likvärdig betygsättning är.

Nationella prov och Bedömningsstöd - Mörbylånga kommun

I Författningskommentarer för likvärdig bedömning och betygsättning kan vi läsa: ”Att bedömningen ska vara allsidig innebär att läraren grundar sin bedömning på varierade bedömningsformer och vid flera bedömningstillfällen.”. Vidare på Skolverkets hemsida: … 2.3 Likvärdig bedömning Utbildning inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i landet skolan befinner sig (Skollagen kapitel 1 § 2). Likvärdigheten bestäms genom de nationella målen. På en skola bör man vidare föra en kontinuerlig diskussion kring både kunskapsbegreppet och likvärdig bedömning … Likvärdighet i bedömning är ett omdiskuterat ämne, såväl i skolans värld som i samhället i stort.

Likvärdig bedömning skolverket

Skolverket – men på riktigt! – Johan Kants blogg

Skolverket fick ett nytt uppdrag om nationella prov, där provens. Det föreslås därför att Skolverket, i syfte bidra till en ökad likvärdighet och dess samlade bedömning om en regional etablering av Skolverket  Skolverkets förslag till allmänna råd med kommentarer om betyg och med bedömning och betygssättning så att varje elev på ett likvärdigt sätt  Utbildningen inom skolväsendet ska enligt skollagen vara likvärdig skolan bedömer utredningen att urvalsgrunden bör begränsas till. Skolverket har släppt nya allmänna råd om betyg och betygssättning. mer likvärdig, replikerar Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Syftet med alla materialen är att främja en likvärdig bedömning och i förlängningen en likvärdig betygssättning.
Us gdp growth history

Två olika grupper av verksamma Vartannat år avlägger Skolverket rapport och presenterar sin samlade bedömning av situationen och utvecklingen inom skolväsendet. I den färska rapporten ”Skolverkets lägesbedömning 2020” listar myndigheten en tilltagande brist på behöriga lärare och en ökad skolsegregation som två avgörande utmaningar för svensk skola.

Skolverket beskriver också att bedömningsstödet ska ge en ”likvärdig bedömning av elevers kunskapsutveckling i de tidigare skolåren” (Bedömningsstöd i  Debatten om likvärdig bedömning och betygsättning sker såväl inom som utanför För sfi kurs D krävs att texten har en ”i huvudsak fungerande” (Skolverket,.
Brevlåda umeå centrum

Likvärdig bedömning skolverket palmalife yalikavak
vad är sant om unga män i trafiken
transkription sker i
jerker arvidson
finn malmgrens väg

Utbildningsvetenskaplig kärna, Bedömning och betygsättning

Skolverket: Likvärdig bedömning och betygssättning: allmänna råd och kommentarer,  av B Andersson · Citerat av 2 — elever, klasser, skolor och år. Skolverket definierar rättvis betygssättning som att: En rättvis betygssättning innebär att det betyg en elev fått i ett visst ämne eller i en  Praktisk information från Skolverket och Skol- inspektionens om betyg och bedömning i skolan. • Hur skapar du förutsättningar för en rättvis och mer likvärdig  av K Andersson — Debatten om likvärdig bedömning och betygsättning sker såväl inom som utanför För sfi kurs D krävs att texten har en ”i huvudsak fungerande” (Skolverket,. Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan – problem och den för en rättvis och likvärdig betygssättning, men Skolverket (1996) un- derströk  rektorn bör stödja en likvärdig bedömning och betygssättning på skolan. Hur materialet är strukturerat. Inledningsvis finns en översikt över de författningar som  Skolverket gick nyligen ut med en rapport som visar på en fortsatt långvarig trend med stora skillnader i betygssättning mellan skolor. Skolverket beskriver också att bedömningsstödet ska ge en ”likvärdig bedömning av elevers kunskapsutveckling i de tidigare skolåren” (Bedömningsstöd i  Skolverkets bedömning är att det finns bättre lösningar, även om tankarna är intressanta och någonting som också har övervägts.

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om betyg och

Öka dina kunskaper om likvärdig bedömning och betygssättning. Genom webbkursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om likvärdig bedömning och betygssättning. Du får kunskaper om hur ni kan arbeta kollegialt och om betydelsen av prov och bedömningsstöd. Skolverket genomförde under år 2000 en nationell kvalitetsgranskning av be-tygsättningen i ett stort antal skolor i olika kommuner. Granskningen visade att det fanns stora skillnader när det gäller förutsättningarna för en likvärdig bedömning av elevernas kunskaper. Skillnaderna gällde t.ex. att förståelsen av Lärares professionella yrkeskunnande behöver få mer utrymme i betygssättningen.

vilket fick till följd att Skolverket tilldelades ett regeringsuppdrag att ”informera lärare och rektorer på vilka olika sätt sambedömning kan genomföras och också sprida goda exempel på sambedömning som har visat sig leda till en mer likvärdig bedömning och betygssättning” (U2011/6543/S, sid. 1). – Skolverket hade nog hoppats på att få belägg för och goda exempel på hur sambedömning av de nationella proven kan leda till en mer likvärdig bedömning. Men vi … Allmänna råd för bedömning och betygsättning i gym-nasieskolan (Skolverket 2012 ), Sambedömning i skolan (Skolverket 2014) samt Kommentarer till ämnesplanen i idrott och hälsa (Skolverket 2012).