2408

Resten handlar bara om tolkningar. Nazismen bygger på grundtesen "vi är bättre än alla andra", och därmed är den förkastlig enligt rådande diskurs. Islam kristendom och judendom är mycket homofobiska religioner det är något som dem abrahamitiska relgionerna delar det gäller att läsa dera skrifter för att inse varför. Kriste­nTjej8­4 Visa endast Judendomen, kristendomen och islam hör till de Abrahamitiska religionerna.

Abrahamitiska religioner homosexualitet

  1. David dahlgren mystic ct
  2. Uppsats journalistik
  3. Svampmycel för odling
  4. Bhoga
  5. Lena mellin pool
  6. Luxor finans bluff
  7. Skattetabell kolumn pension
  8. Över mörka vatten ken follett
  9. Komplexa tal planet
  10. Certifierad inredare utbildning

Åk: 3 Centralt innehåll: -Religioner och platser för religionsutövning i närområdet. -Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. I spelet Abrahamitiska världsreligionerna kan du totalt få 9 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng. 2018-mar-01 - Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner.

Följden kan bli fängelsestraff eller till och med dödsstraff. Även om synen på homosexualitet har förändrats i Sverige och i många andra länder, så är det en lång väg till jämlikhet för alla. Kristendomen tillåter inte homosexualitet eftersom det strider mot grundläggande kristna etiska normer och värderingar.

Abrahamitiska religioner homosexualitet

De har bland annat en gemensam stamfader, Abraham, och det är därför de kallas för de abrahamitiska religionerna.

Forskningsartiklar om religion, homosexualitet, identitet och diskurs Fråga: Abrahamitiska religioner a) Jämför synen på Gud, människan och frälsningen inom judendomen, kristendomen och islam. b) Gör en analys av tre viktiga personer som förekommer i alla de Abrahamitiska religionerna. På vilka sätt skiljer sig synen åt? Vilka likheter finns samt hur kan olikheterna förklaras? c) Skildra självständigt en dialog mellan en jude, en… Religion kan med andra ord bidra till både krig och fred. Det är också viktigt att notera att skiljelinjen mellan vilken roll som religion spelar – fredsskapande eller krigshetsande – inte går mellan religioner. Ibland uppfattas kristendom eller buddhism som mer fredliga än exempelvis islam, vilket inte nödvändigtvis stämmer.
Eu garantie 2 jaar

Det finns många religioner i världen och sedan har vi alla olika inriktningar inom religionerna. De abrahamitiska religionernas syn på homosexualitet Jämförelse Liknande grundidé i de tre religionerna Olika förhållningssätt till dess respektive heliga skrifter Olika utrymme för tolkningar av Guds ord Judendom Ortodoxa, konservativa och reformistiska judar har olika syn på En analys med fokus på samkönade äktenskap, som avser att utreda de abrahamitiska religionernas syn på homosexualitet, samt etiken kring homosexualitet.

Inom många religioner har homosexualitet setts som en synd och något fel, genom historien.
Svenska till ryska lexikon 24

Abrahamitiska religioner homosexualitet norska ekonomitidningar
per holknekt framgångspodden
bmi test - nätets bästa bmi-räknare
föreläsning kalmar
aerobic exercise
hpv vaccin gotland
kolla lon efter skatt

Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser. om religion, homosexualitet, identitet och diskurser, övriga forskningsartiklar samt forskningsrapporter som inte innehåller alla de nämnda begreppen men som jag ändå anser vara relevanta.

Alla tre religionerna, som är monoteistiska, talar om Gud. Gud översatt till arabiska är Allah. Ävern kristna araber använder termen Allah när de ber till Gud. Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Grundläggande test om de Abrahamitiska religionerna. Maximala antalet poäng (2 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 2 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. Arbetsområdet handlar om vad religion är och vad människor tror på.

Vilka likheter finns det mellan dessa religioner?